top of page

Novi pravni okvir za sudstvo

Niš, 19.10.2023.


Prvo ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije održala je sudija Vrhovnog suda i počasna predsednica Društva sudija Srbije, gospođa Dragana Boljević.


Na predavanju pod nazivom Novi pravni okvir za sudstvo se razgovaralo o procesu izmene Ustava u delu koji se tiče pravosuđa, donošenju pet pravosudnih zakona, kao i novinama koje su ovim obuhvaćene. Dat je osvrt na potencijalnu ulogu civilnog društva i strukovnih udruženja sudija i tužilaca na ovu temu.


Imajući u vidu njeno aktivno učestvovala u ovim procesima, gospođa Boljević je dala neposredne uvide u procese koji su prethodili promeni Ustava, od njegovog donošenja 2006. godine, preko usvajanja pravosudnih zakona 2008. i reizbora sudija i tužilaca, do reakcija Venecijanske komisije. Najviše pažnje među polaznicima je izazvalo:

  • izbor istaknutih pravnika za članove Visokog saveta Sudstva;

  • modeli izbora članova Visokog saveta Sudstva koje primenjuju države u regionu;

  • sudska praksa kao izvor prava u Srbiji;

  • i moguće buduće zloupotrebe primene ustavnih zakona…

Takođe, gospođa Boljević je, u razgovoru sa polaznicima, istakla značaj uključivanja Pravnih fakulteta širom zemlje u reformu pravosuđa, kao jedne od tački spajanja teorije, obrazovanja budućih sudija i tužilaca, i same prakse.


Razgovaralo se i o nedostatku kvalitetnog dijaloga o aktuelnim pitanjima koja spadaju u domen filozofije prava, od strane profesora pravnih fakulteta, problemu pravosudnog ispita, neplaćenom radu mladih pravnika koji nakon fakulteta profesionalno opredeljenje počinju u sudovima i tužilaštvima.


Sva predavanja u okviru ovog programa obuke biće realizovana uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.
Comments


bottom of page