top of page

Publikacije

Istraživanje „Analiza rada disciplinskih organa i disciplinskih postupaka Advokatske komore Niš“

Istraživanje „Fenomen masovnih tužbi“

bottom of page