top of page

Programski savet

Programski savet koalicije osmišljava i razvija projektne aktivnosti za duži vremenski period, dajući predloge kako za sadržinu, tako i tehničku implementaciju projekta, te radi na daljem širenju koalicije.

Članovi Programskog saveta su:

Ivan Grujić

direktor agencije Asocijacija iz Leskovca

Dr Ivan Ilić

docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu;

Predsednik udruženja građana Iustitia iz Niša

Bojana Arsenijević

asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

Dragan Đorđević

predsednik Odbora za ljudska prava Niš

Dr Nevena Petrušić

profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

Dejan Stamenković

sudija Višeg suda u Leskovcu

Mihajlo Stojković

glavni i odgovorni urednik portala InfoVranjske;

direktor Tima za razvoj i integracije (TRI) iz Vranja

Mihajlo Čolak

programski direktor Odbora za ljudska prava Niš

Aleksandar Stankov

novinar iz Niša

Andrija Ivić

zamenik javnog tužioca VJT Niš i član UO Udruženja tužilaca

Dr Nebojša Stanković

advokat iz Niša

Rad koalicije koordiniraju Mihajlo Čolak i Dragan Đorđević.

bottom of page