top of page
Jačanje kapaciteta za vladavinu prava - jug Srbije video
Play Video
koalicija Pravosudna baza jug 19.jpg

Programski savet

Programski savet koalicije osmišljava i razvija projektne aktivnosti za duži vremenski period, dajući predloge kako za sadržinu, tako i tehničku implementaciju projekta, te radi na daljem širenju koalicije.