top of page

Pravosuđe protiv medija

Niš, 14.03.2024.


Deseto predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održali su Aleksandar Stankov, novinar iz Niša i Mihajlo Stojković, glavni i odgovorni urednik portala InfoVranjske i direktor udruženja građana Tim za razvoj i integracije iz Vranja. Diskusiju je moderirao Dragan Đorđević, predsednik Odbora za ljudska prava Niš. Naziv predavanja je Pravosuđe protiv medija. Iako je sloboda medija i izražavanja zagarantovana Ustavom i zakonima, kao i međunarodnim konvencijama, poštovanje tih sloboda nije na zavidnom nivou. Zakoni jesu u skladu sa evropskim standardima, ali ono što predstavlja problem jeste primena i poštovanje tih zakona u praksi.


U izveštajima domaćih i međunarodnih organizacija, kao i u istupima novinarskih udruženja, ističe se da je primetan rast različitih načina pritisaka na novinare i medije. To su, pre svega, latentni pritisci, koji, u velikom broju slučajeva, utiču na sam rad novinara i dovode do autocenzure, a u širem kontekstu i do ugrožavanja medijskih sloboda. Novinarska udruženja, pojedini novinari, kao i pojedine istaknute NVO ističu da je jedan od načina vršenja pritiska na medije i novinare kroz sudske postupke.Naime, protiv medija i novinara mogu se voditi dve vrste postupka:


  • parnični postupci za naknadu štete zbog povrede ugleda i časti u vezi sa objavljivanjem informacija u medijima;

  • i krivični postupci koji se mogu voditi protiv novinara, kao i protiv drugih građana zbog određenih krivičnih dela, uglavnom iz grupe krivičnih dela protiv časti i ugleda, koja se gone po privatnoj tužbi (uvreda; iznošenje ličnih i porodičnih prilika).
Na predavanju se razgovaralo o tome:

  • kako postupaju sudovi u predmetima u kojima se kao tužioci javljaju predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, i uopšte političari;

  • da li pred domaćim pravosuđem postoji različit tretman prorežimskih i nezavisnih medija;

  • da li su novinari dovoljno zaštićeni i šta pravosuđe preduzima u tom cilju;

  • šta su SLAPP tužbe i šta mogu da očekuju mediji protiv kojih se pokrenu SLAPP tužbe.


Predavanje je realizovano uz podršku Fondacije za otvoreno društvoComments


bottom of page