top of page

Pravne garancije nezavisnosti pravosuđa

Niš, 26.10.2023.


Drugo ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održao je sudija u penziji i predsednik Etičkog odbora Visokog saveta sudstva, gospodin Omer Hadžiomerović.


Na predavanju pod nazivom Pravne garancije nezavisnosti pravosuđa, se razgovaralo o reizboru sudija iz 2009, neinformisanosti javnosti o dešavanjima u reformi pravosuđa, nedostatku pravne kulture i povremenoj olakoj kritici javnosti kao vrsti pritiska na rad sudova. Između ostalog, gospodin Hadžiomerović je istakao da:


- problem neuspelog reizbora iz 2009. je bio, što sudski sistem nije imao mehanizam koji bi prepoznao one kojima nije mesto u sudstvu, te su neke sudije razrešene mimo zakona;

- problemi u pravosuđu nisu personalne prirode, već sistemske prirode, jer sistem proizvodi ljude koji rade u pravosuđu;

- nepostojanje odgovarajućeg kriterijuma za vrednovanje rada sudija je ilustrovano primerom gde se kvalitet rada sudija Apelacionog suda u Beogradu, merio kvantifikovanjem broja izrađenih presuda, bez postojanja parametara koji bi utvrdili kakav je zaista kvalitet tih presuda;

- pooštravanje visine kazni ne doprinosi suzbijanju kriminaliteta;

- uzevši u obzir sve okolnosti naše zemlje, nama su potrebne garancije nezavisnosti pravosuđa, koje nisu u okviru evropskih standarda, već koje su iznad tih standarda, jer je naše pravosuđe ranjivije.

Pitanja i komentari polaznika su se odnosili na:


- krivično delo zabrane javnog komentarisanja nepravosnažnih sudskih postupaka, koje je ukinuto 2012;

- minimum ispunjenosti standarda kada je reč o reformi Ustava iz oblasti pravosuđa;

- politički uticaj na predsednike sudova;

- nedostatak ujednačene sudske prakse kao osnove nezavisnosti sudova.

Predavanje je realizovano uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.Comments


bottom of page