top of page

Potrebno je formirati interresornu radnu grupu

Beograd, 17.03.2023.


U Ministarstvu finansija održan je sastanak predstavnika opština sa juga Srbije, koje su opterećene masovnim tužbama, vezanim za eksproprijaciju zemljišta (prilikom ranije gradnje lokalnih i atarskih puteva). Ispred ministarstva na sastanku su učestvovali državni sekretari Slavica Savičić i Saša Stevanović i pomoćnik ministra Vojislav Lazarević. Kao stručna podrška opštinama, ispred koalicije Pravosudna baza jug (PBJ), na sastanku je učestvovao Mihajlo Čolak, Programski direktor Odbora za ljudska prava Niš. Mihajlo je, posle izlaganja narodnog poslanika Milije Miletića, podržao njegov predlog i ukazao na neophodnost formiranja interresorne radne grupe, sastavljene od predstavnika Vlade, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, kao i drugih odgovarajućih tela, koja bi se sveobuhvatno pozabavila rešavanjem problema masovnih tužbi, ne samo kada su eksproprijacije u pitanju, već generalno.

Commentaires


bottom of page