top of page

Kontroverze upravnog zakonodavstva u Srbiji

Niš, 16.05.2024.


Trinaesto predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije održao je profesor prava, dr Stevan Lilić. Naziv predavanja je Kontroverze upravnog zakonodavstva u Srbiji. Na vođenje upravnih postupaka utiče značajan broj propisa, ali temeljni su Zakon o opštem upravnom postupku (iz 2016), Zakon o upravnim sporovima (iz 2009), kao i sama upravnosudska praksa (Upravnog, Vrhovnog i Ustavnog suda). Utisak je da mnogi upravni postupci, koji se vode u Srbiji, zapravo ignorišu i krše osnovne principe upravnog postupka – zakonitost i predvidivost, delotvornost i ekonomičnost postupka, kao i načelo istine. Naročit problem predstavlja uobičajena praksa „ćutanja uprave“. Značajan deo ovih problema omogućavaju i neadekvatna rešenja gore pomenutih zakona. Na ovom predavanju smo razgovarali o sledećem: 


  • Protivrečnosti pojma uprave stvari 

  • Upravni ugovori i autentično tumačenje Skupštine Srbije 

  • Da li je prigovor redovno pravno sredstvo?

  • Poništavanje (umesto oglašavanje) ništavih upravnih akata 

  • Razlozi za donošenje Zakona o upravnim sporovima (2009) kao i nedostaci ovog zakona prema izveštajima Evropske komisije 

  • Protivrečne definicije u Zakonu o upravnim sporovima i Zakonu o opštem upravnom postupku (definicije upravne aktivnosti i upravne stvari se ne podudaraju) 

  • Protivrečnosti upravnosudske prakse 


Predavanje je realizovano uz podršku Fondacije za otvoreno društvo

留言


bottom of page