top of page

Održan sastanak Programskog saveta koalicije

Niš, 19.10.2023.


Na sastanku Programskog saveta koalicije Pravosudna baza jug (PBJ) razgovaralo se o tekućim istraživanjima, koje koalicija sprovodi i planovima za 2024. godinu. Pored članova Programskog saveta, sastanku su prisustvovali i drugi istaknuti članovi koalicije, koji učestvuju na istraživanjima.


Advokat, dr Nebojša Stanković je izvestio prisutne o radu na istraživanju „Izuzeće veštaka u građanskim postupcima i razrešenje veštaka“. Istaknuto je da je problematika sudskih veštaka jedna od oblasti u kojoj je neophodna intervencija radi suzbijanja masovnih tužbi.


Prof dr Nevena Petrušić, koja predvodi istraživanje „Rad pravobranilaštava lokalnih samouprava“, upoznala je ostale učesnike o aktivnostima na istraživanju, te je ukazala da nedovoljni kapaciteti lokalnih pravobranilaštva ne uspevaju da izađu na kraj sa masovnim tužbama.Bojana Arsenijević, asistent u nastavi na Pravnom fakultetu u Nišu, istakla je neophodnost da se, kao nastavak istraživanja o disciplinskoj odgovornosti advokature, koje su 2021. sprovele ona i profesorka Petrušić, poradi na informisanju građana o tome šta mogu uraditi u slučajevima kada su nezadovoljni radom svog advokata.


Javni tužilac Andrija Ivić je ukazao na potrebu istraživanja zloupotrebe procesnih ovlašćenja u krivičnom postupku. Ivan Grujić, direktor agencije Asocijacija, sugerisao je da se u 2024. pozabavimo odsustvom odgovarajuće sudske zaštite prava potrošača, kao i nedostacima sadašnjeg okvira za vansudsko rešavanje sporova u slučaju potrošačkih sporova.Mihajlo Stojković, glavni i odgovorni urednik portala InfoVranjske, postavio je pitanje da li sistem naplate kazni za parkiranje u Vranju u sebi zadrži eventualne zloupotrebe i koruptivne elemente.


Učesnici sastanka su se složili da zloupotrebe zakona za pristup informacijama u svrhu fabrikovanja novih masovnih tužbi pravi na jugu veliku štetu, te da je to tema kojom se moramo naročito pozabaviti u 2024.

Sastanak je vodio Mihajlo Čolak, programski direktor Odbora za ljudska prava Niš, a u diskusiji su još učestvovali advokati Stefan Vlatković i Miodrag Jovanović, sudija Dejan Stamenković, predsednik Odbora za ljuska prava Niš Dragan Đorđević i pravnica Odbora Maja Kamenov.Comments


bottom of page