top of page

Konferencija: Rad disciplinskih organa advokatskih komora

1.03.2022.


U svojim prostorijama u Nišu i preko Zoom platforme, Koalicija Pravosudna baza jug je 1. marta 2022, održala stručnu hibridnu konferenciju „Rad disciplinskih organa advokatskih komora“, na kojoj je predstavljeno istraživanje „Analiza rada disciplinskih organa i disciplinskih postupaka Advokatske komore Niš“. Nakon prezentacije istraživanja, usledila je diskusija. Konferenciju je pratio veći broj učesnika (advokata, sudija, tužilaca, predstavnika državnih institucija, udruženja građana, međunarodnih organizacija, istaknutih stručnjaka, obrazovnih institucija i medija).


Stručna javnost i građani Srbije imaju utisak da za delikatnu situaciju, u kojoj se domaće pravosuđe nalazi godinama unazad, značajnu odgovornost ne snose samo zakonodavna i izvršna vlast, već i samo pravosuđe – sudstvo, tužilaštvo i advokatura. Kada je u pitanju advokatura, percipiranje rada advokata često je paušalno i neutemeljeno na stručnim istraživanjima. Jedan od utisaka je da advokatske komore štite svoje članove i ne procesuiraju disciplinske prijave podnete protiv njih na dovoljno efikasan i objektivan način. Kako smo želeli da se pozabavimo odgovornošću dela pravosuđa, koji se tiče advokature i advokatskih komora, realizovali smo istraživanje koje će nam omogućiti jedan dokumentovan i utemeljen uvid u ovu problematiku.
O ovim aspektima, u studiju u Nišu, razgovaralo se sa:

  • Dr Nevena Petrušić, autorka istraživanja, profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

  • Bojana Arsenijević, istraživačica, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu

  • Nataša Ćirić Išljamović, advokatkinja iz Niša, disciplinski sudija Advokatske komore Niš

Razgovor su moderirali članovi Programskog saveta koalicije, Dragan Đorđević i Mihajlo Čolak.


U prvom delu skupa bilo je predstavljeno istraživanje, a drugi deo je bio namenjen pitanjima učesnika i diskusiji. Doprinos konferenciji, svojim stručnim viđenjem ove teme kao i preporukama za rešavanje problematike, dali su dr Katarina Golubović advokatica i predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava YUCOM, Stefan Vlatković advokat iz Niša, Milan Jovanović, potpredsednik UG Iustitia iz Niša i sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Nišu, Srđan Mitić, advokat iz Pirota i predsednik Disciplinskog suda Advokatske komore Srbije, Ljiljana Stojanović, glavni i odgovorni urednik portala Jugpress i direktorka Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije i dr Nebojša Stanković, advokat iz Niša.


Svi zainteresovani se mogu upoznati sa tekstom i prezentacijom istraživanja.


Pogledajte snimak konferencije:

Izradu istraživanja i organizovanje konferencije je podržala Fondacija za otvoreno društvo.

Comments


bottom of page