top of page

Traženje rešenja za problem masovnih tužbi

Beograd, 7.3.2023.


Predstavnici opština na jugu Srbije, koje su opterećene masovnim tužbama vezanim za eksproprijaciju zemljišta prilikom ranije gradnje lokalnih i atarskih puteva, održali su sastanak sa u Ministarstvu pravde sa državnom sekretarkom Livijom Pavićević. Kao stručna podrška opštinama, ispred koalicije Pravosudna baza jug (PBJ), na sastanku je učestvovao Mihajlo Čolak, Programski direktor Odbora za ljudska prava Niš. Mihajlo je ukazao na neophodnost promene Zakona o parničnom postupku, kako bi se predupredile nove masovne tužbe, iz kojih enormno profitiraju pojedini advokati na štetu državnog budžeta, a koje suštinski, ne donose bitnu novčanu satisfakciju građanima koje advokati zastupaju.

Commentaires


bottom of page