top of page

Fenomen masovnih tužbi i mehanizmi kolektivne zaštite prava

Niš, 21.12.2023.


Šesto ovogodišnje predavanje, drugoj generaciji polaznika, u okviru programa obuke Jačanje kapaciteta za reformu pravosuđa – jug Srbije, održali su dr Nevena Petrušić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i dr Nebojša Stanković, advokat iz Niša. Naziv predavanja je Fenomen masovnih tužbi i mehanizmi kolektivne zaštite prava.


U praksi su, poslednjih 15 godina, učestale tužbe protiv Republike Srbije i jedinica lokalne samouprave, odnosno organa i organizacija na koja su preneta određena javna ovlašćenja - javnih preduzeća, fondova i slično, ali i pravnih lica privatnog prava. Ovi postupci, javnosti poznati kao "masovke", "masovne parnice" vode se po pravilima postupka u sporovima male vrednosti. Traju relativno kratko i završavaju se na jednom ili nekoliko ročišta, a prepoznatljivi su i po tome što se kao punomoćnici u tim parnicama javljaju isti advokati. U mnogim slulajevima, pravo na pravnu zaštitu predmet je svojevrsne zloupotrebe, jer podizanje tužbe nije usmereneo na zadovoljenje pravnozaštitne potrebe građana, već se ostvaruju neki drugi nedopušteni interesi. Sve to zajedno stvara fenomen tzv. masovnih tužbi, čiji cilj i smisao nije otklanjanje posledica povrede prava, već ostvarivanje naknade troškova parničnog postupka, koji daleko prevazilaze iznos neizmirenog potraživanja (potraživanja su često bagatelna i za zastupanu stranku neretko suštinski nebitna).


Jedan segment predavanja bio je posvećen zajedničkim evropskim principima o mehanizmima kolektivne pravne zaštite u slučajevima masovnih povreda prava, na kojima države EU razvijaju svoje nacionalne mehanizme namenjene kolektivnoj zaštiti prava. Razmotrena su pitanja koja se tiču postupaka po tužbama za propuštanje/zabranu i postupaka po tužbama za obeštećenje, uključujući pitanja aktivne procesne legitimacije, distribucije informacija, snošenja troškova postupka, mogućnosti primene alternativnih metoda za rešavanje kolektivnih sporova. Učesnici su podstaknuti na razmišljanje o mogućnostima implementacije ovih principa prilikom projektovanja domaćih kolektivnih mehanizama zaštite, čije bi uvođenje doprinelo sprečavanju pojave masovnih parnica.Predavači su, između ostalog, istakli da je radi suzbijanja ovog štetnog fenomena potrebno:


  • uvođenje (tačnije, vraćanje) kolektivne tužbe u pravni sistem Srbije;

  • ujednačavanje sudske prakse;

  • ozbiljnije bavljenje problematikom vezanom za sudske veštake (i nalaze veštaka), posebno u slučajevima masovnih tužbi;

  • informisanje stanovnika južne i centralne Srbije o ovom problemu;

  • jačanje kapaciteta lokalnih pravobranilaštva;

  • podizanje svesti o disciplinskoj odgovornosti advokata i advokatskih komora.

  

Većina ovih intervencija se može ostvariti isključivo kroz izmene Zakona o parničnom postupku. 

 

Predavanje je realizovano uz podršku Fondacije za otvoreno društvo

Comments


bottom of page