top of page

Autorski tekst Mihajla Čolaka u Danas-u

22.05.2024.


Članak "Masovne tužbe i izveštaj Evropske komisije za 2023" od našeg koordinatora - Mihajla Čolaka, objavljen na Danas.rs, kritički analizira godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije. Autor naglašava nedostatke izveštaja u osvetljavanju problema masovnih tužbi i drugih pravosudnih izazova. On detaljno opisuje kako masovne tužbe utiču na pravosudni sistem, uzimajući velike svote novca od poreskih obveznika, i predlaže pravne reforme koje bi mogle adresirati ove probleme.Comments


bottom of page